This website uses its own and third-party cookies in order to improve the browsing experience. If you continue browsing you will be accepting expressly the use of these cookies. You can get more information on our page Use of Cookies page.

Acept
 

ULTRAKOMPAKTNÍ MATICE

Kuličkové šrouby s ultrakompaktní maticí se skládají z dvouchodých kuličkových šroubů a jejich cílem je zachovat výkon dynamického zatížení, statické zatížení a axiální tuhost, zkrátit co nejvíce délku matice. Nabízejí řešení pro případy omezení prostoru a požadavku na výkon.

Výhody nabízené kuličkovými šrouby s ultrakompaktní maticí:

  • Délka matice je téměř poloviční se stejnými výhodami dynamického zatížení Ca; statického zatížení Coa a tuhosti Rb/t matice
  • Jelikož je matice kratší, chyba stoupání dříku začleněná do matice je menší, takže variace točivého momentu se může zlepšit
  • Teplotní gradient mezi oba konci matice je snížený. Navíc, recirkulace kuliček v celé matici obvykle distribuuje teplo lépe
  • - Kontrolní parametry rovnoběžnosti a kolmosti jsou lepší
  • Implementace chladicích systémů matice je snazší

Kuličkové šrouby s ultrakompaktní maticí řady COMPLEX mohou být navrženy s externím recirkulačním systém ve tvaru "U" nebo "B" v závislosti na kombinaci průměr-stoupání-kulička.

Vracení kuliček v systému externí recirkulace kuliček ve tvaru “U” probíhá přes recirkulační trubici za pomoci pouze dvou deflektorů ve tvaru "U". Systém externí recirkulace ve tvaru "U" přispívá ke zvýšení dynamického a statického zatížení a axiální tuhosti kuličkových šroubů, vyžaduje kratší délku matice a výrazně snižuje generovanou teplotu a hluk.

V systému externí recirkulace ve tvaru "B" je počet nosných kuliček značně vyšší. K návratu kuliček dochází přes recirkulační trubici pouze za pomoci dvou deflektorů ve tvaru "B", která umožňuje, v případě, že má mnoho okruhů, je rozdělit do několika kotoučů nebo nezávislých skupin okruhů, které zlepší plynulost pohybu kuličkového šroubu s ultrakompaktní maticí.

Loading
Cargando Datos...

PRELOADED DOUBLE NUT

ONLINE VÝPOČET KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ

"Inženýrské služby" společnosti SHUTON nabízí svým zákazníkům komplexní poradenství ohledně výběru PŘESNÝCH KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ a stanovení optimálního režimu použití pro každou aplikaci. Pečlivě prozkoumáme různá řešení a najdeme potřeby nových vyvinutých výrobků, které se mohou vyskytnout. Brzy vám poskytneme možnost on-line zjednodušeného výpočtu kuličkových šroubů.

BRZY