This website uses its own and third-party cookies in order to improve the browsing experience. If you continue browsing you will be accepting expressly the use of these cookies. You can get more information on our page Use of Cookies page.

Acept
 

VÝROBCE KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ

NAŠE HODNOTY

01 VYSOKÁ DYNAMIKA

Shuton se zaměřuje na neustálé inovace našich přesných kuličkových šroubů a hledání nových řešení pro potřeby našich zákazníků. Výsledkem tohoto neustálého vývoje byla technologie SHUTON COMPLEX.

Přesné kuličkové šrouby řady SHUTON COMPLEX jsou výsledkem interního vývoje oddělení R+D+ i v technologickém středisku, které máme v našich zařízeních. Tato řada je založena mimo jiné na výběru materiálů a jejich tepelném zpracování a na inovace systému recirkulace kuliček matice prostřednictvím naší vlastní metody, tzv. „větrného tunelu“, který umožňuje vynikající plynulý pohyb.

Technologie SHUTON COMPLEX předpokládá zvýšení dynamické a statické nosnosti kuličkového šroubu a značný nárůst jeho tuhosti, čímž dosáhne vyšší únavové životnosti a schopnosti fungovat v náročnějších podmínkách.

Tato technologie nám umožňuje zlepšit teplotu a hluk, což umožňuje zvýšit zrychlení a rychlost posuvu nad 100 m/min, čímž je možné zlepšit časy obrábění dílů v odvětvích nejnáročnějších na produktivitu, jako je automobilový a letecký průmysl.

 

02 VYSOKÁ TUHOST

Velký úspěch technologie SHUTON COMPLEX spočívá v podstatném navýšení axiální tuhosti kuličkového šroubu, aniž by se narušila plynulost pohybu a zvýšilo předpětí točivého momentu bez zvýšení teploty. Toto nazýváme "efektivní tuhost": nejvyšší možná tuhost s nejnižším předpětím/teplotou.

Paralelní zlepšení v oblasti materiálů, zpracování a procesů a inovace v oblasti designu přesných kuličkových šroubů umožňují rovnoměrné rozložení síly, kterou nese kuličkový šroub, což přispívá k dalšímu zvýšení tuhosti a zlepšení životnosti kuličkového šroubu.

Axiální tuhost kuličkového šroubu má přímý vliv na celkovou tuhost pohonu šroubu, což je pro změnu klíčem ke zvýšení frekvence systému, která zlepšuje kontrolní parametry Kv a Kp motoru a tím zlepšuje škubání. Proto větší tuhost kuličkových šroubů SHUTON COMPLEX umožňuje větší zrychlení a tím dosahuje větší dynamiku stroje.

Zvýšení tuhosti kuličkových šroubů SHUTON COMPLEX umožňuje náročnější pracovní podmínky bez výskytu vibrace a eliminuje chybu převrácení, čímž umožňuje zlepšit povrchovou úpravu dílů.

 

03 SPOLEHLIVOST

Naše znalosti a úsilí zaměřené na inovaci vyústily v rozvoj špičkových technologií, které našim zákazníkům a trhu nabízejí spolehlivost.

Shuton má své vlastní technologické středisko a úzce spolupracuje s externími technologickými středisky a vysokými školami a vede několik inovačních projektů a má různorodé testovací jednotky pro simulaci reálných cyklů a měření teploty, hluku, vlivu vychýlení, vibrací, nečistot atd., které nám umožňují homologace nově vyvinutých produktů.

Součásti přesných kuličkových šroubů se zkoumají velmi pečlivě a jsou vybírány nejlepší materiály (snižující zbytkové napětí), tepelné úpravy (zlepšující vrstvu úpravy) a používají se komponenty, jako kuličky, stěrače, MIM deflektory atd., nejvyšší kvality.

Průběžné aktualizace a vylepšení výrobního a kontrolního systému spolu s procesem sledovatelnosti a ověřování každého kuličkového šroubu jsou zárukou dodání přesných kuličkových šroubů v co nejnáročnější standardech.

"Dlouhodobá produktivita" je jedním z našich leitmotivů, a proto nabízíme našim klientům poradenství jak při výběru optimálních kuličkových šroubů, tak ohledně nejlepšího způsobu jejich použití s cílem zajistit co nejlepší chování přesných kuličkových šroubů po dobu jejich životnosti, dosáhnout lepšího zachování předpětí a delší životnosti kuličkových šroubů a snížit tak náklady na údržbu stroje.

 

04 APLIKOVANÉ INŽENÝRSTVÍ

Naše inovativní myšlení a neustálá snaha o zlepšení výsledků a reakce na nové potřeby nás vedly k vývoji nových technologií, díky kterým se přesné kuličkové šrouby SHUTON staly nejvíce konkurenceschopnými.

Takto byl uveden na trh sortiment přesných kuličkových šroubů SHUTON COMPLEX, který nabízí kuličkové šrouby s optimalizovanými vlastnostmi pro vysoce výkonné obráběcí stroje, a sortiment kuličkových šroubů SHUTON HIGH LOADS, který nabízí špičkovou technologii v kuličkových šroubech s vysokou dynamikou a vysokým zatížením, které byly vyvinuté pro použití u vstřikování plastů, lisování a pro další vysoce náročná použití.

Kromě těchto produktových řad SHUTON vyvíjí specifická řešení přizpůsobená potřebám našich zákazníků, jako jsou například dvojité startovací kuličkové šrouby, matice s chladicími systémy, stěrače s trojitým účinkem, rotační systémy pro matice, specifické profily a mimo jiné i speciální designy matic.

Jeden z projektů, který se v současné době vyvíjí, je Monitoring 4.0, inteligentní kuličkový šroub iKULIČKOVÝ ŠROUB, který nám umožní předvídat nedostatečné mazání, vibrace nebo zvýšení teploty, které by bránily správnému použití kuličkového šroubu. Tímto způsobem můžeme usnadnit údržbu pro naše zákazníky, aby byla jednodušší a více prediktivní.

"Inženýrské služby“ společnosti SHUTON, které mají systém 3rozměrných výkresů, programování v CAM systému a různé programy pro výpočet; nabízejí svým zákazníkům komplexní poradenství při výběru přesných kuličkových šroubů a ohledně optimálního použití pro každou aplikaci a zkoumají různá řešení a vyhledávání potřeb nových vyvinutých výrobků, které se mohou vyskytnout.

 

05 VYSOKÁ SCHOPNOST ODEZVY

Jednou z klíčových zásad společnosti Shuton je stát se "nejlepším partnerem“ našich zákazníků. Cílem naší práce je reagovat na potřeby, které mohou mít naši zákazníci ve všech aspektech inženýrství a dodávky.

Naše oddělení aplikovaného inženýrství poskytuje nezbytné znalosti jak na technické úrovni, tak na úrovni produktů, s cílem nabídnout nejlepší řešení přizpůsobené potřebám zákazníka.

Nejnovější generace strojů a neustálé investice do nových zařízení nám umožňují přijít s rychlou a flexibilní reakcí a nabídkou nejlepšího produktu za nejlepších podmínek s možností stanovení přizpůsobených plánů dodávek.

Naše rozsáhlá obchodní síť má specializované zaměstnance na hlavních trzích po celém světě a nabízí našim zákazníkům úzké a osobní služby. Rozsáhlé technické znalosti a znalost trhu nám umožní zjistit potřeby našich zákazníků a nabídnout vhodné řešení pro každý případ.

 
VĆE NEŽ 40 LET
V ODVĚTVÍ

Více než 40 let v odvětví spolu s naší přítomností na hlavních trzích obráběcích strojů na celém světě nás podporuje jako lídry v mezinárodním měřítku..

AKTIVNÍ A ZKUŠENÝ TÝM

Máme aktivní a zkušený tým, inovativní myšlení a velkou kapacitu pro růst a zlepšení, jsme odhodláni nabízet výrobky a služby, které nejlépe vyhovují potřebám našich zákazníků.

DOKONALOST JE
NAŠÍ KLÍČOVOU ZÁSADOU

Dokonalost je naší hlavní zásadou, která nás vede, abychom byli dnes i v budoucnu klíčovými spolupracovníky našich zákazníků a abychom vždy poskytovali co nejvíce inovativní produkty odpovídající jejich potřebám.

ONLINE VÝPOČET KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ

"Inženýrské služby" společnosti SHUTON nabízí svým zákazníkům komplexní poradenství ohledně výběru PŘESNÝCH KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ a stanovení optimálního režimu použití pro každou aplikaci. Pečlivě prozkoumáme různá řešení a najdeme potřeby nových vyvinutých výrobků, které se mohou vyskytnout. Brzy vám poskytneme možnost on-line zjednodušeného výpočtu kuličkových šroubů.

BRZY