This website uses its own and third-party cookies in order to improve the browsing experience. If you continue browsing you will be accepting expressly the use of these cookies. You can get more information on our page Use of Cookies page.

Acept
 

PŘEDEPNUTÁKOMPAKTNÍ MATICE

The new designs of SHUTON ballscrews have considerably increased dynamic and static load capacities, as well as dynamic rigidity, with a lower friction; along with this, the preload torque and the generated temperature have been improved.

These High dynamic ballscrews do not have DN limit, provided they meet certain conditions regarding alignment, assembly and lubrication.

Because of improved temperature, the rotation of the ballscrews can be increased without fear of overheating. The increased rigidity allows for a better drive and along with that a machine with greater natural frequency, thus improving the control parameters Kv, Kp, Ki of the servomotor, improving acceleration and dynamics of the machine.

SHUTON COMPLEX ballscrew range has been the result of internal development of the R&D&i department after numerous tests and measurements over several years in the technology centre that SHUTON has on its premises.

SHUTON kuličkové šrouby s předepnutou kompaktní maticí nabízí mnoho výhod:


    • Lepší vyrovnání a soustřednost celé matice se šroubem.
    • Zkrácená délka matice a tím menší hmotnost.
    • Odstranění částí držáku ložiska dílu v návrzích rotační matice.
    • Možnost speciálních designů, s těly nesoucími kompaktní matici.

PRELOADED DOUBLE NUT

 

DOUBLE NUT - 2 POINTS CONACT

 

SHUTONPRIME

KULIČKOVÉ ŠROUBY PRO STANDARDNÍ UMÍSTĚNÍ

Vysoká přesnost při pomalém pohybu přepracovávání krátkého stoupání vnitřní recirkulace kuličkových šroubů pro optimální polohování a plynulé otáčení při použití v nízkých rychlostech.

SHUTONHDL

VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY

Vysokou dynamiku a vysoké zatížení pro použití u vstřikování plastů, lisování a jiných použití pro velké zatížení.

ONLINE VÝPOČET KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ

"Inženýrské služby" společnosti SHUTON nabízí svým zákazníkům komplexní poradenství ohledně výběru PŘESNÝCH KULIČKOVÝCH ŠROUBŮ a stanovení optimálního režimu použití pro každou aplikaci. Pečlivě prozkoumáme různá řešení a najdeme potřeby nových vyvinutých výrobků, které se mohou vyskytnout. Brzy vám poskytneme možnost on-line zjednodušeného výpočtu kuličkových šroubů.

BRZY